Coders-IRC


IRC for Coders

Archive May 2021


Anti-boulet


image
on *:JOIN:#:{
 if ($nick = $me) { halt }
 if ($chan = #rap) { halt }
 if ($me isop $chan) {
  var %nick = $gettok($nick,1,124)
  if (%nick = $read(badnick.txt, w, * $+ %nick $+ *)) {
   mode # +b * $+ $nick $+ *!*@*
   kick $chan $nick 3[2 Blacklisted 3]2 [Exp/Boulet]
   mode # +b $address($+ $nick $+ ,2)
  }
  else { halt }
 }
}
on *:input:*:{
 if ($1 = addnick) { write Badnick.txt $2 | say 3[2 Blackliste 3]2 Ajout de14 $2 3[2 $+ $lines(badnick.txt) $+ 3] | halt }
 if ($1 = delnick) { say 3[2 Blackliste 3]2 Retrait de14 $read(badnick.txt,$2) 3[2 $+ $lines(badnick.txt) $+ 3] | write -dl $2 Badnick.txt | halt }
 if ($1 = Badnick) {
  if ($2 = **) { run badnick.txt }
  if ($2 = *) {
   var %badnick 0, %badnicklist $lines(badnick.txt)
   .timer 1 1 echo -at 3[2 Blackliste 3]2
   while (%badnicklist > %badnick) { inc %badnick 1 | .timer 1 1 echo -at 3[2 $+ %badnick $+ 3]2 $left($read(badnick.txt,%badnick),1) $+ $+ $mid($read(badnick.txt,%badnick),2) }
  }
 }
}

Read More

Mirc’de Kısa Yoldan Bantemizle Addonu


image

Selam Türk IRC takipçileri, sizlere sohbet sitelerinde mirc ile entegrasyonlu kullanabileceğiniz harika bir mirc addonu paylaşıyorum. Kodun işlevi: yetkili olduğunuz kanaldaki banlistesinde bulunan bütün banları açmanıza yarar. Bantemizle Kodu nasıl çalıştırılır? Yetkili olduğunuz kanal geneline !bantemizle yazmanız yeterli olacaktı


on *:TEXT:!bantemizle:#?:{
var %ban 1
While ( %ban <= $ibl($chan,0) ) {
mode $chan -b $ibl($chan,%ban)
inc %ban
}

Read More

Bağlantı Menüsü


image
9
170
171
172
menu menubar,channel,status {
 -
 » • Bağlantı Menü • «:conn
 -
}
alias conn {
 if ($dialog(connect) == $null) { dialog -m connect connect } 
 else { .echo -a -Bağlantı İletişim Menüsü Çalışıyor.. } 
}
alias -l conn.load.net {
 if ($exists(servers) == $false) { mkdir servers | write -c servers\delete.txt DELETE }
 did -r $dname 101 | %g = 1
 while ($findfile(servers\,*.txt,%g)) {
  did -a $dname 101 $remove($nopath($findfile(servers\,*.txt,%g)),.txt)
  inc %g
 } 
 unset %g
}
alias -l conn.load.serv {
 did -r $dname 201 | %f = servers\ $+ $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text | %f = %f $+ .txt | %g = 2
 while ($read(%f,%g)) {
  did -a $dname 201 $gettok($read(%f,%g),1,58)
  inc %g
 }
}
alias -l conn.rand.ident {
 return $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(0,9) $+ $rand(0,9) $+ $rand(0,9) $+ $rand(0,9)
}
alias -l conn.info.serv {
 %kk = $1 $+ * 
 %l = $read(servers\ $+ $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text $+ .txt,w,%kk)
 did -a $dname 602 $gettok(%l,2,58)
 did -a $dname 604 $gettok(%l,4,58)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),1,4)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),6,4)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),11,4)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),16,4)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),21,4)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),26,4)
 did -a $dname 505 $mid($gettok(%l,3,58),31,4)
 did -c $dname 505 1 | unset %l %kk
}
alias -l conn.add.net { 
 set %addred $$?="Ağ Adı? Örnek: Sohbet"
 write servers\ $+ %addred $+ .txt < $+ %addred $+ >
 conn.load.net | conn.load.serv 
}
alias -l conn.add.serv {
 if (!$did($dname,101,$did($dname,101).sel).text) { echo -at Please select the Network you would like to add the server. | halt }
 set %addserv1 $$?="Add server from: $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text $+ . Ex: irc.undernet.org"
 set %addserv2 $$?="Server Adı? Örnek: Sohbet"
 set %addserv3 $$?="Ports?. Ex: 6667,6668"
 set %addserv4 $$?="Server ülke. Örnek: TR, Turkiye"
 write servers\ $+ $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text $+ .txt %addserv2 $+ : $+ %addserv1 $+ : $+ %addserv3 $+ : $+ %addserv4 
 unset %addserv1 %addserv2 %addserv3 %addserv4 
 conn.load.serv
}
alias -l conn.rem.net {
 if (!$did($dname,101,$did($dname,101).sel).text) { echo -at Lütfen kaldırmak istediğiniz Ağı seçin. | halt } 
 set %n $$?!="Kaldırmak istediğine emin misin? $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text "
 if (%n) { .remove servers\ $+ $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text $+ .txt | conn.load.net | conn.load.serv }
 unset %n 
}
alias -l conn.rem.serv {
 if (!$did($dname,201,$did($dname,201).sel).text) { echo -at Lütfen listeden kaldırmak istediğiniz sunucuyu seçin. | halt }
 set %n $$?!="Kaldırmak istediğine emin misin? $did($dname,201,$did($dname,201).sel).text "
 if (%n) { 
  %l = $read(servers\ $+ $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text $+ .txt,w,$did($dname,201,$did($dname,201).sel).text $+ *)
  write -dl $+ $readn servers\ $+ $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text $+ .txt
  conn.load.serv 
 }
 unset %n %l
}
alias -l conn.save.con { 
 .server $did($dname,602).text $did($dname,505).text
 set %conn.auto.serv $did($dname,602).text $did($dname,505).text 
 set %conn.modes.me $did($dname,307)
 var %nick = $did($dname,301)
 var %anick = $did($dname,302)
 if (%nick && %nick != $me) .nick %nick
 elseif (!%nick) .nick Nick1
 if (%anick) .anick %anick
 else .anick Nick2
 set %conn.ident.sel $did($dname,303).state
 var %ident_a = $did($dname,305)
 var %ident_b = $did($dname,306)
 if (%conn.ident.sel) { .identd on $iif(%ident_a,$ifmatch,None) }
 else { .identd on $iif(%ident_b,$ifmatch,None) }
 set %conn.ident $iif(%ident_a,$ifmatch,None)
 echo -a ok
}
 
dialog connect {
 title "Bağlantı Menüsü"
 size -1 -1 386 126
 option dbu
 box "AÄŸ", 100, 2 2 101 122
 list 101, 4 10 97 100, size vsbar
 button "Ekle", 102, 26 110 17 12
 button "Sil", 103, 66 110 17 12
 box "Servers", 200, 105 2 101 122
 list 201, 107 10 97 100, size vsbar
 button "Ekle", 202, 129 110 17 12
 button "Sil", 203, 168 110 17 12
 box "", 300, 208 2 176 44
 text "Nick:", 2, 210 11 25 8, center
 edit "", 301, 236 10 48 10, autohs
 text "aNick:", 4, 210 23 25 8, center
 edit "", 302, 236 22 48 10, autohs
 radio "Ident:", 303, 290 10 38 10
 radio "Restgele", 304, 290 22 44 10
 edit "", 305, 334 10 48 10, autohs
 edit "", 306, 334 22 48 10, read autohs
 text "Bağlanınca Modlar:", 10, 275 35 58 8, center
 edit "", 307, 334 34 48 10, autohs
 box "", 400, 208 46 176 22
 button "Bağlantı Kopar", 401, 210 53 43 12
 button "BaÄŸlan", 402, 278 53 37 12
 button "Kapat", 403, 345 53 37 12, ok cancel
 box "", 500, 208 68 61 56
 check "Açılışta Bağlan", 501, 210 73 50 10
 check "Açılışta Göster", 502, 210 90 50 10
 text "Port:", 504, 209 111 16 8
 combo 505, 228 109 40 50, size drop
 box "", 600, 271 68 113 56
 text "Server:", 601, 273 81 21 8
 edit "", 602, 295 80 87 10, read center
 text "ülke:", 603, 273 104 25 8
 edit "", 604, 300 103 82 10, read center
}
 
on *:dialog:connect:*:*: {
 if ($devent = init) {
  conn.load.net
  if ($server != $null) { did -a $dname 602 $server | did -a $dname 600 Connected }
  if (%conn.auto.start) { did -c $dname 501 }
  if (%conn.show.start) { did -c $dname 502 }
  if (%conn.ident.sel) { did -c $dname 303 } | else { did -c $dname 304 }
  did -a $dname 301 $me
  did -a $dname 302 $anick
  did -a $dname 305 %conn.ident
  did -a $dname 306 $conn.rand.ident
  did -a $dname 307 %conn.modes.me
 
 }
 if ($devent = sclick) {
  if ($did = 101) { did -r $dname 201 | did -z $dname 101 | did -z $dname 201 | conn.load.serv $did($dname,101,$did($dname,101).sel).text }
  if ($did = 102) { conn.add.net }
  if ($did = 103) { conn.rem.net }
  if ($did = 201) { did -z $dname 101 | did -z $dname 201 | did -r $dname 505 | did -r $dname 602 | did -r $dname 604 | conn.info.serv $did($dname,201,$did($dname,201).sel).text } 
  if ($did = 202) { conn.add.serv }
  if ($did = 203) { conn.rem.serv }
  if ($did = 304) { did -r $dname 306 | did -a $dname 306 $conn.rand.ident }
  if ($did = 401) { disconnect }
  if ($did = 402) { conn.save.con }
  if ($did = 501) { set %conn.auto.start $did($dname,501).state }
  if ($did = 502) { set %conn.show.start $did($dname,502).state }
 }
 if ($devent = dclick) {
  if ($did = 201) { conn.save.con }
 }
}
on *:start: { 
 if (%conn.show.start) { conn }
 if (%conn.auto.start) {
  .server %conn.auto.serv
 }
}
on *:connect:{ 
 if $dialog(connect) { did -ra connect 602 $server | did -a connect 600 Bağlandı }
 .mode $me %conn.modes.me
}

Read More