Coders-IRC


IRC for Coders

Archive August 2021


mIRC SSL Kurulumu


image
MIRC ile SSL kullanmamIRC, OpenSSL kütüphanesini kullanarak SSL ile güvenli sunucu bağlantılarını destekler .MIRC'in son sürümü SSL'ye sahiptir; bu nedenle, başka bir şey indirmek zorunda kalmadan güvenli bağlantıları kullanabilirsiniz.MIRC'nin daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi OpenSSL kitaplığını indirmeniz ve kurmanız gerekir.Genel bilgi; mIRC: Using SSL with mIRC.Eski mIRC Kullananlar mirc ssl kurmak için ekte verecegim...

Read More

Hızlı Badnick korumasi (Debug sistem)


image
alias badnick {
 var %1 $gettok($1-,1,32)
 if ($1 == on) { .debug -i on badnick | echo 4 -ea Badnick korumasi acildi. }
 if ($1 == off) { .debug -i off badnick | echo 4 -ea Badnick korumasi kapatildi }
 if ($1 == ekle) {
  if $ulist($2,bad,1) { echo -ea $2 zaten ekli | return }
  echo -ea $2 badnick eklendi.
  .auser bad $2
 }
 if ($1 == sil) {
  if !$ulist($2,bad,1) { echo -ea $2 zaten listede yok | return }
  echo -ea $2 listeden silindi.
  .ruser bad $2
 }
 if %1 = <- -b="" 1="" 32="" 4badnick="" 4mask:="" addtok="" adnick="" alias="" ani-ac="" ask="" b="" bad="" badnick="" chan="" echo="" gettok="" girisi:="" girisi="" host="" hotline="" hotlink:="" i="" ident="" if="" inc="" join="" kick="" level="" mask="" maskbul="" me="" mode="" nick="" oh="" on="" pre="" regex="" regml="" return="" right="" strip="" token="" tokenize="" ulist="" v1="" var="" while="" x="" yasak.="">

Read More

Nick - IP - Sehir -


image
on *:snotice:*Client connecting on port*:if !$hget(giris,$9) { who +I $9 }
on ^*:join:#: {
 if o isin $usermode && $nick !== $me {
  if $hget(giris,$nick) { echo # $+($chr(3),$color(join)) $timestamp ** Giris: $nick $tam($hget(ident,$nick),$hget(giris,$nick))) 1 $hget(sehir,$nick) $cesitler($hget(ulke,$nick)) | haltdef }
  else {
   hadd -m chan $nick $addtok($hget(chan,$nick),#,32)
   if !$sock($+(nrdbul,$nick)) { who +I $nick }
   haltdef
  }
 }
}
raw 352:*:bul $4 $6 $3 | hadd -m ident $6 $3 | haltdef
alias bul {
 sockopen $+(nrdbul,$2) www.ipaddresslocation.org 80
 sockmark $+(nrdbul,$2) $+($2,*,$1,*,$3)
}
alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } }
on *:sockopen:nrdbul*:{
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/ip-address-locator.php?lookup=,$token($sock($sockname).mark,2,42)) HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: www.ipaddresslocation.org
 sockwrite -nt $sockname Connection: keep-alive
 sockwrite -nt $sockname Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:nrdbul*:{ 
 var %x | sockread %x
 if $regex(%x,/IP Country: (.*?)/i) { hadd -mu5 $sockname webulke $iif($regml(1),$v1,Belirsiz) } 
 if $regex(%x,/IP City: (.*?)/i) { hadd -mu5 $sockname websehir $iif($regml(1),$v1,Belirsiz) }
 if $regex(%x,/ISP Provider: (.*?)/i) {
  hadd -mu5 $sockname webisp $regml(1)
  hadd -mu5 $sockname webnick $token($sock($sockname).mark,1,42)
  hadd -mu5 $sockname webip $token($sock($sockname).mark,2,42)
  hadd -mu5 $sockname webident $token($sock($sockname).mark,3,42)
  hadd -mu5 $sockname webchan $hget(chan,$hget($sockname,webnick))
  if $hget(chan,$hget($sockname,webnick)) {
   hdel -m chan $v1
   hadd -m giris $hget($sockname,webnick) $hget($sockname,webip)
   hadd -m sehir $hget($sockname,webnick) $+($chr(40),,$hget($sockname,webulke),-,$hget($sockname,websehir),,$chr(41))
   hadd -m ulke $hget($sockname,webnick) $hget($sockname,webulke)
   tokenize 32 $hget($sockname,webchan)
   echo $* $+($chr(3),$color(join)) $timestamp Giris: ** $hget($sockname,webnick) $tam($hget($sockname,webident),$hget(giris,$hget($sockname,webnick))) 1 $hget(sehir,$hget($sockname,webnick)) $cesitler($hget($sockname,webulke))
  }
  sockclose $sockname
 }
}
alias cesitler { return - 4"Nick-Ban" 2&4 "IP-Banla" 2&4 "Shun" 2&4 "Gzline" 2&4 $iif(!$ulkekont($1),"Ulke-Ekle","Ulke-Sil" - "Tum-Kanallardan-At") - }
alias ulkekont {
 if $hfind(banulke,$1,1,W).data { return 1 }
}
alias tam { return $+($chr(40),$1,@,$2,$chr(41)) }
alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } }
on ^*:hotlink:*"*:#:if ($regex($1,/"(Nick|IP|Gzline|Shun|Ulke)(.+)"$/)) return
on *:hotlink:*:*: {
 var %nick $token($hotline,5,32), %islem $remove($1,")
 if (%islem == nick-ban) { ban -k $active %nick 1 4 Nick-Ban }
 if (%islem == ip-banla) { ban -k $active %nick 2 4IP-Ban }
 if (%islem == shun) { echo -a shun %nick 4Shunlandin }
 if (%islem == tum-kanallardan-at) {
  tokenize 32 $regsubex($str(a,$comchan(%nick,0)),/./g,$chr(32) $comchan(%nick,\n) )
  ban -k $* %nick 4Tum kanallardan ban.
 }
 if (%islem == gzline) { gzline %nick +0 4sunucudan uzaklastirildiniz. }
 if (%islem == ulke-ekle) { var %rand $rand(0,9999)
  if $hfind(banulke,$hget(ulke,%nick),1,W).data { echo -a $hget(ulke,%nick) - zaten yasakli ulke listesinde. | return }
  hadd -m banulke %rand $hget(ulke,%nick)
  hsave -m banulke banulke.63
  echo -a ** $hget(ulke,%nick) - banli listeye eklendi.
 }
 if (%islem == ulke-sil) { var %rand $rand(0,9999)
  if !$hfind(banulke,$hget(ulke,%nick),1,W).data { echo -a $hget(ulke,%nick) - zaten yasakli ulke listesinde bulunmuyor. | return }
  hadd -m banulke $hfind(banulke,$hget(ulke,%nick),1,W).data
  hsave -m banulke banulke.63
  echo -a ** $hget(ulke,%nick) - ban listesinden silindi.
 }
}
on *:start: {
 if $isfile(banluke.63) { hmake banulke | hload banulke banulke.63 }
}

Read More