Coders-IRC


IRC for Coders

Archive August 2021


Şişe Çevirme Oyunu ( Bulgarian )


image
on *:text:*:#Sisecevir: {
 if $1 == !varim || $1 == !varım {
  if %disc. [ $+ [ $nick ] ] { msg $chan Oyundan uzaklaştırıldınız, lütfen ceza sürenizin dolmasını bekleyiniz. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) { 
   hadd -ms Oyun Başlayanlar $hget(Oyun,Başlayanlar) $nick 
   msg $chan 4 $nick oyuna dahil oldu. 
  }
 else { msg $chan 4 $nick  1zaten oyuna dahil olmuşsunuz. } }
 if $1 == !yokum { 
   if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) { msg $chan Siz zaten oyuna dahil olmamışsınız. | return }
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32) 
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %. 
  msg $chan 2 $nick oyundan ayrıldı. 
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. | hdel -ms Oyun SoruNick | hdel -ms Oyun SoruCevap | hadd -ms Oyun Durum 0 | hadd -ms Oyun Soruldu 0 | $+(timer,soru) off | return }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. | hdel -ms Oyun SoruNick | hdel -ms Oyun SoruCevap | hadd -ms Oyun Durum 0 | hadd -ms Oyun Soruldu 0 | $+(timer,soru) off | return }
 }
 if $1 == !cevir || $1 == !çevir {
if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) { msg $chan Oyuna dahil olmadığınız için !cevir yapamazsınız. | return }
  if ($token($hget(oyun,Başlayanlar),0,32) == $null) { msg $chan Oyuncu bulunmadığı için !cevir komutunu kullanamazsınız. | return }
  if ($token($hget(Oyun,Başlayanlar),0,32) == 1) { msg $chan Şuan oyunda sadece bir kişi dahil olmuştur ve oyun en az iki kişi ile oynanmaktadır. | return }
  if $hget(Oyun,Durum) == 1 { msg $chan Soru ve cevap işlemi tamamlanmadıkça şişe tekrar çevrilemez! | return }
  msg $chan 10Şişe dönüyor bekleyiniz..
  var %tab = $hget(oyun,başlayanlar)
  var %s = $numtok(%tab,32) 
  var %q = $token(%tab,$r(1,$(%s,2)),32)
  var %a = $remtok(%tab,%q,32)
  var %k = $token(%a,$r(1,$calc($(%s,2) -1)),32)
  msg $chan 4 %q soracak ---> 2 %k cevap verecek.
  hadd -m Oyun Durum 1
  hadd -m Oyun SoruNick %q
  hadd -m Oyun SoruCevap %k
  .$+(timer,soru) 1 180 sıfırla $chan 
 }
 if $1 == !s {
  if $hget(Oyun,Durum) != 1 { msg $chan !s ve !c komutları şişe çevrilmeden kullanılamaz. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { msg $chan Sadece 4 $hget(Oyun,SoruNick) 1soru sorabilir ve 2 $hget(Oyun,SoruCevap) 1cevap verebilir. | return }
  if $hget(Oyun,Soruldu) == 1 { msg $chan Sadece bir defa soru sorabilirsiniz. | return }
  if !$2 { msg $chan Sorunuzu tam olarak belirtiniz. | return }
 else { $+(timer,soru) 1 180 sıfırla $chan | msg $chan 4Soru - $hget(Oyun,SoruNick) : $2- | hadd -m Oyun Soruldu 1 } }
 if $1 == !c {
  if $hget(Oyun,Durum) != 1 { msg $chan !s ve !c komutları şişe çevrilmeden kullanılamaz. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { msg $chan Sadece 4 $hget(Oyun,SoruNick) 1soru sorabilir ve 2 $hget(Oyun,SoruCevap) 1cevap verebilir. | return }
  if $hget(Oyun,Soruldu) != 1 { msg $chan Sorunuz henüz sorulmadı, lütfen bekleyiniz. | return }
  if !$2 { msg $chan Cevapınızı tam olarak belirtiniz. | return }
  else {
   $+(timer,soru) off
   msg $chan 2Cevap - $hget(Oyun,SoruCevap) : $2-
   msg $chan Soru ve cevap işlemi tamamlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0 
  }
 }
 if $1 == !oyuncular {
  if !%oyuncular. [ $+ [ $chan ] ] {
   inc -u120 %oyuncular. [ $+ [ $chan ] ]
   if ($token($hget(oyun,başlayanlar),0,32) == $null) { msg $chan Oyuna dahil olan hiç kimse yoktur. | return }
   msg $chan 5 $replace($hget(oyun,başlayanlar),$chr(32),$+($chr(32),-,$chr(32))) şuan oyundadır.
  }
  else {
   msg $chan 5!oyuncular  komutunu sürekli kullanamazsınız. ( 2 dakikada bir defa oyuncular listelenir. ) 
  }
 }
 if $1 == !dis {
  if $nick !isop $chan && $nick !ishop $chan { msg $chan !dis ve !reset komutunu sadece kanal yetkilileri kullanabilir. | return }
  if !$2 { msg $chan Lütfen diskalifiye edeceğiniz nicki belirtiniz. Kullanımı : !dis nick | return }
  if ($token($hget(oyun,başlayanlar),0,32) == $null) { msg $chan Şuan oyun listesinde kimse bulunmamaktadir. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$2,32)) { msg $chan $2 Oyuncular listesinde bulunmamaktadir. | return }
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$2,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  msg $chan  2 $2 1nicki, 4 $nick  1tarafından oyundan diskalifiye edildi ve 10 dakika boyunca !varim komutuyla oyuna dahil olamayacak.
  inc -u600 %disc. [ $+ [ $2 ] ]
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$2,32)) { 
   msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$2,32)) { 
   msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
 }
 if $1 == !reset {
  if $nick !isop $chan && $nick !ishop $chan { msg $chan !dis ve !reset komutunu sadece kanal yetkilileri kullanabilir. | return }
  else {
   msg $chan Oyun sıfırlanmıştır. !varım komutu ile oyuna tekrar dahil olup, şişeyi çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun Başlayanlar
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   unset %disc.*
   unset %oyuncular*
  }
 }
}
 
on *:quit: { 
 if ($istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) {
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  msg #Sisecevir 2 $nick oyundan ayrıldı.
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
 }
}
on *:part:#Sisecevir: { 
 if $nick == $me {
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  unset %disc.*
  unset %oyuncular*
 }
 if ($istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) {
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  msg #Sisecevir 2 $nick oyundan ayrıldı.
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }  
 }
}
on *:nick: {
 if ($istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) {
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  hadd -ms Oyun Başlayanlar $hget(Oyun,Başlayanlar) $newnick
  msg #Sisecevir 2 $nick oyundan ayrıldı.
  msg #Sisecevir 4 $newnick oyuna dahil oldu.
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { 
   hadd -ms Oyun SoruNick $newnick
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { 
   hadd -ms Oyun SoruCevap $newnick
  }
 }
}
on *:kick:#: {
 if $knick == $me {
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  unset %disc.*
  unset %oyuncular*
 }
 var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$knick,32)
 hdel -ms Oyun Başlayanlar
 hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
 msg #Sisecevir 2 $knick oyundan atıldı.
 if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$knick,32)) { 
  msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  return 
 }
 if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$knick,32)) { 
  msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  return 
 }
}
alias sıfırla {
 hdel -ms Oyun SoruNick 
 hdel -ms Oyun SoruCevap 
 hadd -ms Oyun Durum 0 
 hadd -ms Oyun Soruldu 0 
 msg $1 Süre zaman aşımına uğradı, 3 dakika içersinde soru cevap tamamlanmadığından oyun sıfırlanmıştır. Şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
}
alias hs {
 if (!$1) {
  var %1 = 1
  while ($hget(%1)) { echo -: TABLO: $v1 | inc %1 }
 }
 var %1 = 1
 while ($hget($1,%1).item) {
  echo -a Tablo: $hget($1) - ITEM: $v1 - DATA: $hget($1,%1).data
  inc %1
 }
}
on *:start:{
 emailaddr mIRCBiz@
 fullname Şişe Cevirmece Botu
 nick SiseCevir
 anick SiseCevir1
 server irc.mIRCBiz.Com:6667
}
on *:connect:{
 if $server == irc.mIRCBiz.Com {
  hfree -sw *
  oper opernick operpass
  nickserv ghost SiseCevir nickşifresi
  nickserv release SiseCevir nickşifresi
  join 0,0
  nick SiseCevir
  nickserv identify nickşifresi
  .timer 1 2 join #Sisecevir
 }
}
Bu bölümleri kendi sunucunuza göre ayarlayınız,

Kod:
on *:start:{
 emailaddr Hatay@
 fullname Şişe Cevirmece Botu
 nick SiseCevir
 anick SiseCevir1
 server irc.tatliyer.Net:6667
}
on *:connect:{
 if $server == irc.tatliyer.Net {
  hfree -sw *
  oper opernick operpass
  nickserv ghost SiseCevir nickşifresi
  nickserv release SiseCevir nickşifresi
  join 0,0
  nick SiseCevir
  nickserv identify nickşifresi
  .timer 1 2 join #Sisecevir
 }
}

Read More

Simple Seen Snippet


image
ON *:TEXT:*:#: {
 hadd seen $nick text $chan $ctime $1-
 if ($1 = !seen) {
  if ($count($2, ?, *)) {

   var %max = 5 | ; maximum number of results

   var %i = 1, %n = $hfind(seen, $2, 0, w)
   msg $chan $nick $+ : %n result $+ $iif(%n != 1, s) for $2. $iif(%n > %max, Showing first %max) 
   while (%i <= %max) && ($hfind(seen, $2, %i, w)) {
    msg $chan $nick $+ : $seenparse($v1)
    inc %i
   }
  }
  elseif ($2 ison $chan) { msg $chan $2 is right here. }
  else { msg $chan $nick $+ : $seenparse($2) }
 }
}

Read More

Instant /help


image
/*
{
 Instant /help by jaytea

 Displays information from the help file to the active
 window. Ideal for a quick syntax reference or copying
 and pasting excerpts from the help file to users in
 a format that closely resembles the original.

 Use /hf <search term> to look up '<search term>' and
 display the matching section in the active window. By
 default, /help has been overwritten to allow you to
 use /help <search term> which might have become habit.

 <search term> can contain wildcards; if more than one
 result is found, you will be prompted to clarify which
 one you want to view. For example:

 /help /*

 Prompts you to select a command to view information on.

 /help /draw*

 Choose a /draw command to view information on.

 For questions, suggestions or comments related to this 
 snippet, please drop by #mSL on irc.swiftirc.net and
 let me know.

 Thanks to my man FiberOPtics for $_htmlconv(). 
}
*/

alias help hf $1- | if ($isid) returnex $chr(32) | ; Comment out or delete this line to get your old /help back.

alias hf {
 if (!$isfile($scriptdirhf\mirc.hhk)) {
  echo -eagc info Unable to find mirc.hhk. Try /hf_init to (re)initialize
  return
 }
 if (!$hf_find($1-)) {
  echo -eagc info No matches found.
 }
}

on *:load:{
 hf_init
}

alias hf_init {
 if ($1 == 2) {
  if ($isfile($scriptdirhf\mirc.hhk)) {
   .timer $+ $ctimer off
   echo -agc info2 Preparing data files ...
   noop $findfile($scriptdirhf, *.htm, 0, hf_parse $1-)
   hf_hhk
   echo -agc info2 Initialization successfully completed. 
  }
  return
 }

 var %chm = $findfile(., mirc.chm, 1).shortfn

 if (!%chm) %chm = $findfile($nofile($mircini), mirc.chm, 1).shortfn

 if (!%chm) {
  echo -eagc info * Error: mirc.chm not found. Cannot proceed.
  return
 }

 mkdir $qt($scriptdirhf)
 if ($isfile($scriptdirhf\mirc.hhk)) .remove $qt($scriptdirhf\mirc.hhk)
 run hh -decompile $shortfn($scriptdirhf) mirc.chm
 echo -agc info2 Unpacking mirc.chm. Please wait ...
 .timerhf -m 0 500 hf_init 2
}

; $hf_find(search term)

alias hf_find {
 if (" isin $1) || ($1 == $null) return 0
 if ($fopen(hff)) .fclose hff
 if (!$isfile($scriptdirhf\mirc.hhk)) {
  echo -eagc info * /hf_find: no such file $scriptdirhf\mirc.hhk
  goto end
 }
 .fopen hff $qt($scriptdirhf\mirc.hhk)

 var %search = $1"*"*, %result
 .fseek -w hff %search
 while (!$feof) {
  tokenize 34 $fread(hff)
  %result = %result $+ , $+ $iif($!?* iswm $1, $!! $+ $mid($1, 2), $1)
  if ($len(%result) > 4000) break
  .fseek -w hff %search
 }
 %result = $mid(%result, 2)

 if (, isin %result) {
  %result = $input(Multiple results found. Please select one:, m, Help!, , [ %result ] )
 }
 else %result = $eval(%result, 2)

 if (!%result) return 0

 .fseek hff 0
 .fseek -w hff %result $+ "*
 tokenize 34 $fread(hff)
 .fclose hff
 return $hf_load($2, $3) 

 :end
 .fclose hff 
}

; $hf_load(file, label)

alias hf_load {
 if ($fopen(hfl)) .fclose hfl
 if (!$isfile($scriptdirhf\ $+ $1)) {
  echo -eagc info * /hf_load: no such file $scriptdirhf\ $+ $1
  return 0
 }

 var %first

 if ($2) { 
  noop $read($scriptdirhf\ $+ $1, wn, $qt($2))
  if (!$readn) return 0
  %first = $readn + 1
 }
 else %first = 1

 noop $read($scriptdirhf\ $+ $1, wn, "*", %first)
 loadbuf $+(%first, -, $iif($readn, $calc($v1 - 1), $lines($scriptdirhf\ $+ $1))) -ap $qt($scriptdirhf\ $+ $1)
 return 1
}

; /hf_hhk

alias hf_hhk {
 if ($fopen(hfh)) .fclose hfh
 if (!$isfile($scriptdirhf\mirc.hhk)) {
  echo -eagc info * /hf_hhk: no such file $scriptdirhf\mirc.hhk
  goto end
 }
 .fopen hfh $qt($scriptdirhf\mirc.hhk)

 noop $fread(hfh, $file($scriptdirhf\mirc.hhk).size, &hfh)
 .fseek hfh 0

 var %i = 1, %name
 while ($bfind(&hfh, %i, name="Name")) {
  %name = $gettok($bvar(&hfh, $v1, 100).text, 4, 34)
  %i = $bfind(&hfh, $v1, name="Local")
  tokenize 35 $gettok($bvar(&hfh, %i, 100).text, 4, 34)
  .fwrite -n hfh $replace($+(%name, ", $1, ", $2), &, &, <, <, >, >,  , $chr(32))
 }

 btrunc $qt($scriptdirhf\mirc.hhk) $fopen(hfh).pos

 :end
 .fclose hfh
}

; /hf_parse <file>

alias hf_parse {
 if ($fopen(hfp)) .fclose hfp
 if (!$isfile($1-)) {
  echo -eagc info * /hf_parse: no such file $1-
  goto end
 }
 .fopen hfp $qt($1-)

 bunset &hfp
 noop $fread(hfp, $file($1-).size, &hfp)

 var %i = 1
 while ($bfind(&hfp, %i, <a name=)) {
  %i = 1 + $v1
  bset &hfp $v1 < ! ! ! > < p >
  if ($bfind(&hfp, $v1, ></a>)) {
   bset &hfp $v1 < b r 32 >
   %i = $v1
  }
  else {
   echo -eagc info * /hf_parse: error #1 with $1-
   goto end
  }
 }

 var %list = f_Bolddefault,48 50,f_Heading1,50 31,f_Highlight,49 50,f_Subheading,48 52
 var %i = 1

 while ($bfind(&hfp, %i, <span class=")) {
  var %label = $gettok($bvar(&hfp, $v1, 100).text, 2, 34)
  %i = $v1

  if (?? ?? iswm $replace(%label, [ %list ] )) {
   %i = $bfind(&hfp, %i, >) - 5
   bset &hfp %i " > 2 3 $v2
   %i = $bfind(&hfp, %i, </span>)
   bset &hfp %i 15 $iif($bvar(&hfp, %i, 11).text == </span></p>, < p > 160 32 32, < ! > < ! >)
  }

  else {
   echo -eagc info * /hf_parse: error #2 with $1-
   goto end
  }
 }

 .fseek hfp 0
 .fwrite -b hfp &hfp
 .fclose hfp
 if (!$_htmlconv($1-)) echo -eagc info * /hf_parse: error #3 with $1-
 return

 :end
 .fclose hfp
}

; $_htmlconv
; Author:  FiberOPtics - mirc.fiberoptics@gmail.com
;

alias _htmlconv {
 if (!$isfile($1)) || ($os isin 9598) return 0
 var %in = $shortfn($1), %out = $shortfn($2), %mss = mss $+ $ticks
 if ($2 == $null) %out = %in
 .comopen %mss MSScriptControl.ScriptControl
 if ($comerr) return 0
 var %t, %n = $crlf
 %t = $com(%mss,language,4,bstr*,vbscript)
 %t = $&
  set html = createobject("htmlfile") %n $&
  set fso = createobject("scripting.filesystemobject") %n $&
  set inf = fso.opentextfile( $+(",%in,") ) %n $&
  src = inf.readall %n $&
  inf.close %n $&
  html.write "<html><body>" & src & "</body></html>" %n $&
  set outf = fso.createtextfile( $+(",%out,") ,true) %n $&
  outf.write html.body.innertext %n $&
  outf.close
 %t = $com(%mss,executestatement,1,bstr*,%t)
 .comclose %mss
 return %t
 :error
 if ($com(%mss)) .comclose %mss
 return 0
}

Read More