Coders-IRC


IRC for Coders

Hızlı Badnick korumasi (Debug sistem)


image

alias badnick {
 var %1 $gettok($1-,1,32)
 if ($1 == on) { .debug -i on badnick | echo 4 -ea Badnick korumasi acildi. }
 if ($1 == off) { .debug -i off badnick | echo 4 -ea Badnick korumasi kapatildi }
 if ($1 == ekle) {
  if $ulist($2,bad,1) { echo -ea $2 zaten ekli | return }
  echo -ea $2 badnick eklendi.
  .auser bad $2
 }
 if ($1 == sil) {
  if !$ulist($2,bad,1) { echo -ea $2 zaten listede yok | return }
  echo -ea $2 listeden silindi.
  .ruser bad $2
 }
 if %1 = <- -b="" 1="" 32="" 4badnick="" 4mask:="" addtok="" adnick="" alias="" ani-ac="" ask="" b="" bad="" badnick="" chan="" echo="" gettok="" girisi:="" girisi="" host="" hotline="" hotlink:="" i="" ident="" if="" inc="" join="" kick="" level="" mask="" maskbul="" me="" mode="" nick="" oh="" on="" pre="" regex="" regml="" return="" right="" strip="" token="" tokenize="" ulist="" v1="" var="" while="" x="" yasak.="">

Expand


Read More

Nick - IP - Sehir -


image

on *:snotice:*Client connecting on port*:if !$hget(giris,$9) { who +I $9 }
on ^*:join:#: {
 if o isin $usermode && $nick !== $me {
  if $hget(giris,$nick) { echo # $+($chr(3),$color(join)) $timestamp ** Giris: $nick $tam($hget(ident,$nick),$hget(giris,$nick))) 1 $hget(sehir,$nick) $cesitler($hget(ulke,$nick)) | haltdef }
  else {
   hadd -m chan $nick $addtok($hget(chan,$nick),#,32)
   if !$sock($+(nrdbul,$nick)) { who +I $nick }
   haltdef
  }
 }
}
raw 352:*:bul $4 $6 $3 | hadd -m ident $6 $3 | haltdef
alias bul {
 sockopen $+(nrdbul,$2) www.ipaddresslocation.org 80
 sockmark $+(nrdbul,$2) $+($2,*,$1,*,$3)
}
alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } }
on *:sockopen:nrdbul*:{
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/ip-address-locator.php?lookup=,$token($sock($sockname).mark,2,42)) HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: www.ipaddresslocation.org
 sockwrite -nt $sockname Connection: keep-alive
 sockwrite -nt $sockname Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:nrdbul*:{ 
 var %x | sockread %x
 if $regex(%x,/IP Country: (.*?)/i) { hadd -mu5 $sockname webulke $iif($regml(1),$v1,Belirsiz) } 
 if $regex(%x,/IP City: (.*?)/i) { hadd -mu5 $sockname websehir $iif($regml(1),$v1,Belirsiz) }
 if $regex(%x,/ISP Provider: (.*?)/i) {
  hadd -mu5 $sockname webisp $regml(1)
  hadd -mu5 $sockname webnick $token($sock($sockname).mark,1,42)
  hadd -mu5 $sockname webip $token($sock($sockname).mark,2,42)
  hadd -mu5 $sockname webident $token($sock($sockname).mark,3,42)
  hadd -mu5 $sockname webchan $hget(chan,$hget($sockname,webnick))
  if $hget(chan,$hget($sockname,webnick)) {
   hdel -m chan $v1
   hadd -m giris $hget($sockname,webnick) $hget($sockname,webip)
   hadd -m sehir $hget($sockname,webnick) $+($chr(40),,$hget($sockname,webulke),-,$hget($sockname,websehir),,$chr(41))
   hadd -m ulke $hget($sockname,webnick) $hget($sockname,webulke)
   tokenize 32 $hget($sockname,webchan)
   echo $* $+($chr(3),$color(join)) $timestamp Giris: ** $hget($sockname,webnick) $tam($hget($sockname,webident),$hget(giris,$hget($sockname,webnick))) 1 $hget(sehir,$hget($sockname,webnick)) $cesitler($hget($sockname,webulke))
  }
  sockclose $sockname
 }
}
alias cesitler { return - 4"Nick-Ban" 2&4 "IP-Banla" 2&4 "Shun" 2&4 "Gzline" 2&4 $iif(!$ulkekont($1),"Ulke-Ekle","Ulke-Sil" - "Tum-Kanallardan-At") - }
alias ulkekont {
 if $hfind(banulke,$1,1,W).data { return 1 }
}
alias tam { return $+($chr(40),$1,@,$2,$chr(41)) }
alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } }
on ^*:hotlink:*"*:#:if ($regex($1,/"(Nick|IP|Gzline|Shun|Ulke)(.+)"$/)) return
on *:hotlink:*:*: {
 var %nick $token($hotline,5,32), %islem $remove($1,")
 if (%islem == nick-ban) { ban -k $active %nick 1 4 Nick-Ban }
 if (%islem == ip-banla) { ban -k $active %nick 2 4IP-Ban }
 if (%islem == shun) { echo -a shun %nick 4Shunlandin }
 if (%islem == tum-kanallardan-at) {
  tokenize 32 $regsubex($str(a,$comchan(%nick,0)),/./g,$chr(32) $comchan(%nick,\n) )
  ban -k $* %nick 4Tum kanallardan ban.
 }
 if (%islem == gzline) { gzline %nick +0 4sunucudan uzaklastirildiniz. }
 if (%islem == ulke-ekle) { var %rand $rand(0,9999)
  if $hfind(banulke,$hget(ulke,%nick),1,W).data { echo -a $hget(ulke,%nick) - zaten yasakli ulke listesinde. | return }
  hadd -m banulke %rand $hget(ulke,%nick)
  hsave -m banulke banulke.63
  echo -a ** $hget(ulke,%nick) - banli listeye eklendi.
 }
 if (%islem == ulke-sil) { var %rand $rand(0,9999)
  if !$hfind(banulke,$hget(ulke,%nick),1,W).data { echo -a $hget(ulke,%nick) - zaten yasakli ulke listesinde bulunmuyor. | return }
  hadd -m banulke $hfind(banulke,$hget(ulke,%nick),1,W).data
  hsave -m banulke banulke.63
  echo -a ** $hget(ulke,%nick) - ban listesinden silindi.
 }
}
on *:start: {
 if $isfile(banluke.63) { hmake banulke | hload banulke banulke.63 }
}

Expand


Read More

Şişe Çevirme Oyunu ( Bulgarian )


image

on *:text:*:#Sisecevir: {
 if $1 == !varim || $1 == !varım {
  if %disc. [ $+ [ $nick ] ] { msg $chan Oyundan uzaklaştırıldınız, lütfen ceza sürenizin dolmasını bekleyiniz. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) { 
   hadd -ms Oyun Başlayanlar $hget(Oyun,Başlayanlar) $nick 
   msg $chan 4 $nick oyuna dahil oldu. 
  }
 else { msg $chan 4 $nick  1zaten oyuna dahil olmuşsunuz. } }
 if $1 == !yokum { 
   if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) { msg $chan Siz zaten oyuna dahil olmamışsınız. | return }
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32) 
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %. 
  msg $chan 2 $nick oyundan ayrıldı. 
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. | hdel -ms Oyun SoruNick | hdel -ms Oyun SoruCevap | hadd -ms Oyun Durum 0 | hadd -ms Oyun Soruldu 0 | $+(timer,soru) off | return }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. | hdel -ms Oyun SoruNick | hdel -ms Oyun SoruCevap | hadd -ms Oyun Durum 0 | hadd -ms Oyun Soruldu 0 | $+(timer,soru) off | return }
 }
 if $1 == !cevir || $1 == !çevir {
if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) { msg $chan Oyuna dahil olmadığınız için !cevir yapamazsınız. | return }
  if ($token($hget(oyun,Başlayanlar),0,32) == $null) { msg $chan Oyuncu bulunmadığı için !cevir komutunu kullanamazsınız. | return }
  if ($token($hget(Oyun,Başlayanlar),0,32) == 1) { msg $chan Şuan oyunda sadece bir kişi dahil olmuştur ve oyun en az iki kişi ile oynanmaktadır. | return }
  if $hget(Oyun,Durum) == 1 { msg $chan Soru ve cevap işlemi tamamlanmadıkça şişe tekrar çevrilemez! | return }
  msg $chan 10Şişe dönüyor bekleyiniz..
  var %tab = $hget(oyun,başlayanlar)
  var %s = $numtok(%tab,32) 
  var %q = $token(%tab,$r(1,$(%s,2)),32)
  var %a = $remtok(%tab,%q,32)
  var %k = $token(%a,$r(1,$calc($(%s,2) -1)),32)
  msg $chan 4 %q soracak ---> 2 %k cevap verecek.
  hadd -m Oyun Durum 1
  hadd -m Oyun SoruNick %q
  hadd -m Oyun SoruCevap %k
  .$+(timer,soru) 1 180 sıfırla $chan 
 }
 if $1 == !s {
  if $hget(Oyun,Durum) != 1 { msg $chan !s ve !c komutları şişe çevrilmeden kullanılamaz. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { msg $chan Sadece 4 $hget(Oyun,SoruNick) 1soru sorabilir ve 2 $hget(Oyun,SoruCevap) 1cevap verebilir. | return }
  if $hget(Oyun,Soruldu) == 1 { msg $chan Sadece bir defa soru sorabilirsiniz. | return }
  if !$2 { msg $chan Sorunuzu tam olarak belirtiniz. | return }
 else { $+(timer,soru) 1 180 sıfırla $chan | msg $chan 4Soru - $hget(Oyun,SoruNick) : $2- | hadd -m Oyun Soruldu 1 } }
 if $1 == !c {
  if $hget(Oyun,Durum) != 1 { msg $chan !s ve !c komutları şişe çevrilmeden kullanılamaz. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { msg $chan Sadece 4 $hget(Oyun,SoruNick) 1soru sorabilir ve 2 $hget(Oyun,SoruCevap) 1cevap verebilir. | return }
  if $hget(Oyun,Soruldu) != 1 { msg $chan Sorunuz henüz sorulmadı, lütfen bekleyiniz. | return }
  if !$2 { msg $chan Cevapınızı tam olarak belirtiniz. | return }
  else {
   $+(timer,soru) off
   msg $chan 2Cevap - $hget(Oyun,SoruCevap) : $2-
   msg $chan Soru ve cevap işlemi tamamlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0 
  }
 }
 if $1 == !oyuncular {
  if !%oyuncular. [ $+ [ $chan ] ] {
   inc -u120 %oyuncular. [ $+ [ $chan ] ]
   if ($token($hget(oyun,başlayanlar),0,32) == $null) { msg $chan Oyuna dahil olan hiç kimse yoktur. | return }
   msg $chan 5 $replace($hget(oyun,başlayanlar),$chr(32),$+($chr(32),-,$chr(32))) şuan oyundadır.
  }
  else {
   msg $chan 5!oyuncular  komutunu sürekli kullanamazsınız. ( 2 dakikada bir defa oyuncular listelenir. ) 
  }
 }
 if $1 == !dis {
  if $nick !isop $chan && $nick !ishop $chan { msg $chan !dis ve !reset komutunu sadece kanal yetkilileri kullanabilir. | return }
  if !$2 { msg $chan Lütfen diskalifiye edeceğiniz nicki belirtiniz. Kullanımı : !dis nick | return }
  if ($token($hget(oyun,başlayanlar),0,32) == $null) { msg $chan Şuan oyun listesinde kimse bulunmamaktadir. | return }
  if (!$istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$2,32)) { msg $chan $2 Oyuncular listesinde bulunmamaktadir. | return }
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$2,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  msg $chan  2 $2 1nicki, 4 $nick  1tarafından oyundan diskalifiye edildi ve 10 dakika boyunca !varim komutuyla oyuna dahil olamayacak.
  inc -u600 %disc. [ $+ [ $2 ] ]
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$2,32)) { 
   msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$2,32)) { 
   msg $chan Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
 }
 if $1 == !reset {
  if $nick !isop $chan && $nick !ishop $chan { msg $chan !dis ve !reset komutunu sadece kanal yetkilileri kullanabilir. | return }
  else {
   msg $chan Oyun sıfırlanmıştır. !varım komutu ile oyuna tekrar dahil olup, şişeyi çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun Başlayanlar
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   unset %disc.*
   unset %oyuncular*
  }
 }
}
 
on *:quit: { 
 if ($istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) {
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  msg #Sisecevir 2 $nick oyundan ayrıldı.
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
 }
}
on *:part:#Sisecevir: { 
 if $nick == $me {
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  unset %disc.*
  unset %oyuncular*
 }
 if ($istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) {
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  msg #Sisecevir 2 $nick oyundan ayrıldı.
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { 
   msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
   hdel -ms Oyun SoruNick 
   hdel -ms Oyun SoruCevap 
   hadd -ms Oyun Durum 0 
   hadd -ms Oyun Soruldu 0
   $+(timer,soru) off
   return 
  }  
 }
}
on *:nick: {
 if ($istok($hget(Oyun,Başlayanlar),$nick,32)) {
  var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$nick,32)
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
  hadd -ms Oyun Başlayanlar $hget(Oyun,Başlayanlar) $newnick
  msg #Sisecevir 2 $nick oyundan ayrıldı.
  msg #Sisecevir 4 $newnick oyuna dahil oldu.
  if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$nick,32)) { 
   hadd -ms Oyun SoruNick $newnick
  }
  if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$nick,32)) { 
   hadd -ms Oyun SoruCevap $newnick
  }
 }
}
on *:kick:#: {
 if $knick == $me {
  hdel -ms Oyun Başlayanlar
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  unset %disc.*
  unset %oyuncular*
 }
 var %. $remtok($hget(oyun,Başlayanlar),$knick,32)
 hdel -ms Oyun Başlayanlar
 hadd -ms Oyun Başlayanlar %.
 msg #Sisecevir 2 $knick oyundan atıldı.
 if ($istok($hget(Oyun,SoruNick),$knick,32)) { 
  msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  return 
 }
 if ($istok($hget(Oyun,SoruCevap),$knick,32)) { 
  msg #Sisecevir Oyun sıfırlandı, şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
  hdel -ms Oyun SoruNick 
  hdel -ms Oyun SoruCevap 
  hadd -ms Oyun Durum 0 
  hadd -ms Oyun Soruldu 0
  $+(timer,soru) off
  return 
 }
}
alias sıfırla {
 hdel -ms Oyun SoruNick 
 hdel -ms Oyun SoruCevap 
 hadd -ms Oyun Durum 0 
 hadd -ms Oyun Soruldu 0 
 msg $1 Süre zaman aşımına uğradı, 3 dakika içersinde soru cevap tamamlanmadığından oyun sıfırlanmıştır. Şişeyi tekrar çevirebilirsiniz. 
}
alias hs {
 if (!$1) {
  var %1 = 1
  while ($hget(%1)) { echo -: TABLO: $v1 | inc %1 }
 }
 var %1 = 1
 while ($hget($1,%1).item) {
  echo -a Tablo: $hget($1) - ITEM: $v1 - DATA: $hget($1,%1).data
  inc %1
 }
}
on *:start:{
 emailaddr mIRCBiz@
 fullname Şişe Cevirmece Botu
 nick SiseCevir
 anick SiseCevir1
 server irc.mIRCBiz.Com:6667
}
on *:connect:{
 if $server == irc.mIRCBiz.Com {
  hfree -sw *
  oper opernick operpass
  nickserv ghost SiseCevir nickşifresi
  nickserv release SiseCevir nickşifresi
  join 0,0
  nick SiseCevir
  nickserv identify nickşifresi
  .timer 1 2 join #Sisecevir
 }
}
Bu bölümleri kendi sunucunuza göre ayarlayınız,

Kod:
on *:start:{
 emailaddr Hatay@
 fullname Şişe Cevirmece Botu
 nick SiseCevir
 anick SiseCevir1
 server irc.tatliyer.Net:6667
}
on *:connect:{
 if $server == irc.tatliyer.Net {
  hfree -sw *
  oper opernick operpass
  nickserv ghost SiseCevir nickşifresi
  nickserv release SiseCevir nickşifresi
  join 0,0
  nick SiseCevir
  nickserv identify nickşifresi
  .timer 1 2 join #Sisecevir
 }
}

Expand


Read More