Coders-IRC


IRC for Coders

Seversin Plus Script


image

Read More

TinyURL converter


image

alias tinyurl {
 var %c $iif($isid,return,echo -a)
 if ($1) && (!$com(u)) && (!$sock(tinyurl)) {
  if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
   sockopen tinyurl www.tinyurl.com 80
   sockmark tinyurl /create.php?url= $+ $remove($1-,$chr(32))
   .comopen u Wscript.Shell
   .comclose u $com(u,run,1,bstr*,$(%comspec%,) /c ping.exe -n 2 127.0.0.1 >nul,uint,0,bool,true)
   %c $iif(%tinyurl,$v1,No result.) 
  }
  else %c Invalid URL!
 }
 else %c $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}
on *:sockopen:tinyurl: {
 if ($sockerr) {
  set -u3 %tinyurl Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
  sockclose $sockname
 }
 else {
  sockwrite -n $sockname GET $sock($sockname).mark HTTP/1.1
  sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
  sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8)
  sockwrite -n $sockname $crlf
 }
}
on *:sockread:tinyurl: {
 if ($sockerr) {
  set -u3 %tinyurl Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
  sockclose $sockname
 }
 else {
  var %x
  sockread %x
  if ($regex(%x,/<blockquote><b>(.*?)<\/b><br>/)) {
   set -u3 %tinyurl $regml(1)
   sockclose $sockname
  }
 }
}
on $*:TEXT:/^[.!@]tiny(url)? .*?$/Si:#: {
 if (!%tinyurl. [ $+ [ $2 ] ]) {
  var %c = $tinyurl($2) 
  msg $chan $iif(error !isin %c && invalid !isin %c,TinyURL converted: %c $+([,From $len($2) to $len(%c) chars,]),%c)
  set -u5 %tinyurl. $+ $2 1
 }
}

Expand


Read More

mIRC SSL Kurulumu


image
MIRC ile SSL kullanmamIRC, OpenSSL kütüphanesini kullanarak SSL ile güvenli sunucu bağlantılarını destekler .MIRC'in son sürümü SSL'ye sahiptir; bu nedenle, başka bir şey indirmek zorunda kalmadan güvenli bağlantıları kullanabilirsiniz.MIRC'nin daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi OpenSSL kitaplığını indirmeniz ve kurmanız gerekir.Genel bilgi; mIRC: Using SSL with mIRC.Eski mIRC Kullananlar mirc ssl kurmak için ekte verecegim...

Read More